Start > Gemeente

Wie zijn wij?

Vroeger (tot 2004) heette de Hervormde gemeente de Nederlandse Hervormde kerk en daarmee is getypeerd hoezeer dit kerkgenootschap verbonden is met de vaderlandse geschiedenis. Ons land als natie is mede ontstaan uit het verzet van de Hervormingsbeweging tegen de toenmalige Rooms-Katholieke kerk Lees verder


Waar staan wij voor?

In de kerk gaat het om Jezus Christus. Letterlijk betekent het Griekse woord kerk 'dat wat van de Heer is'! Wij geloven dat God, de Schepper van hemel en aarde, die zich eerst aan en in het Joodse volk bekend heeft gemaakt (waarover wij in de Bijbel (in het Oude Testament met name) lezen) ook de Vader is van Jezus Christus (waarover wij in het Nieuwe Testament lezen). Lees verder


Predikanten

41 predikanten hebben de Hervormde Gemeente van Pernis in haar geschiedenis gedient. De heer J. 't Hart heeft over deze predikanten een stukje geschreven. Onder het kopje Predikanten kunt u deze stukjes lezen.


Feesttijden in de kerk!

Wat geen oog heeft gezien - God is mens geworden in Jezus - vieren we op het Kerstfeest, wat geen oor heeft gehoord - Jezus is opgestaan uit de dood - vieren we op het Paasfeest en wat in geen mensenhart is opgeklommen - de Heilige Geest is in mensenharten afgedaald - vieren we op het Pinksterfeest.

Het Kerstfeest is het feest van de Vader, die Zijn Kind gegeven heeft aan de mensen, het Paasfeest is het feest van de Zoon, die de mensen door Zijn dood en opstanding teruggeeft aan de Vader en het Pinksterfeest is het feest van de Heilige Geest, die mensen vult om als kinderen van de Vader getuigen te zijn van Jezus, de Heiland der wereld.

Op deze wijze belijden we in de feesttijden van het kerkelijke jaar ons geloof in de Drie-enige God!


Kerkgebouw

De kerk van de Hervormde gemeente van Pernis is een prachtig gebouw. Ook met een rijke geschiedenis, neem bijvoorbeeld de toren die nog stamt uit de middeleeuwen, of de prachtige gebrandschilderde ramen. Ook menig orgelliefhebber luisterd graag naar de klanken van het orgel in deze kerk. Lees verder.

 

De eerste preek komt van onszelf!

De eerste preek op zondag komt niet van de dominee maar van onszelf. Hoe gaan wij naar de kerk, en hoe gedragen we ons door-de-weeks? Goed om eens in de spiegel te kijken! Lees verder.