Kerkdiensten

Elke zondag wordt er een kerkdienst gehouden om 9:30.

Tijdens de morgendienst is er ook oppas voor de allerkleinsten (te bereiken via de ingang bij de consistoriekamer) en voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. Tijdens de dienst is er een kindermoment waar een zondagsschoolleidster of dominee een praatje houdt met de kinderen. Na het kindermoment gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Tijdens de collecte komen alle kinderen (ook de kinderen van de oppas) terug in de dienst.

U bent van harte welkom!


De diensten beluisteren

De diensten die gehouden worden in de Hervormde Kerk van Pernis worden ook opgenomen. U kunt de laatste uitzendingen van de kerktelefoon beluisteren op de kertelefoon pagina

Via de website van de SIKN kunt u ook uitzendingen live beluisteren, de volgende link leidt u rechtstreeks naar de pagina geleid van de Hervormde Kerk te pernis: Kerkomroep Pernis.


Feesttijden in de kerk!

Wat geen oog heeft gezien - God is mens geworden in Jezus - vieren we op het Kerstfeest, wat geen oor heeft gehoord - Jezus is opgestaan uit de dood - vieren we op het Paasfeest en wat in geen mensenhart is opgeklommen - de Heilige Geest is in mensenharten afgedaald - vieren we op het Pinksterfeest.

Het Kerstfeest is het feest van de Vader, die Zijn Kind gegeven heeft aan de mensen, het Paasfeest is het feest van de Zoon, die de mensen door Zijn dood en opstanding teruggeeft aan de Vader en het Pinksterfeest is het feest van de Heilige Geest, die mensen vult om als kinderen van de Vader getuigen te zijn van Jezus, de Heiland der wereld.

Op deze wijze belijden we in de feesttijden van het kerkelijke jaar ons geloof in de Drie-enige God!

Kerkdiensten:

» 02 June 09:30
Ochtenddienst
Ds G.J. Stougie
Viering Heilig Avondmaal
» 09 June 09:30
Ochtenddienst
Afscheidsdienst Ds Ph. van Wijk
geen gezamenlijke dienst, wij zijn te gast in de Eben Haƫzerkerk
» 16 June 09:30
Ochtenddienst
Ds G.J. Stougie
» 23 June 09:30
Ochtenddienst
De heer A. Berkhout uit Koewacht