Start > Gemeente > De eerste preek komt van onszelf!

De eerste preek komt van onszelf!

De eerste preek op zondag komt niet van de dominee maar van onszelf!

Wij prediken een blijde boodschap wanneer wij hen, die wij op weg naar de kerk, in het kerkportaal of in de kerk ontmoeten, met een vriendelijk "goedemorgen" begroeten.

Wij prediken een boodschap van welkom, wanneer wij een plaats opschuiven in plaats van anderen te dwingen zich vóór ons langs te wringen.

Wij prediken een boodschap van liefde, wanneer wij ons aan gasten voorstellen en belangstelling voor hen tonen.

Wij prediken een boodschap van hoop en blijdschap, wanneer wij tijdens de eredienst enthousiast en welbewust meezingen.

Wij prediken een boodschap over de betekenis die de "Heilige Schrift" voor ons heeft, wanneer wij onze Bijbel meebrengen en die tijdens de dienst openslaan om mee te lezen.

Wij prediken een boodschap over de macht van het gebed, wanneer wij bewust en geïnspireerd deelnemen aan het gebed.

Wij prediken een boodschap van geloof, wanneer wij niet onverschillig zijn voor de financiële belangen van de gemeente.

Wij prediken een boodschap van trouw, als wij 's zondags niet wegblijven maar onze plaats in de kerk trouw innemen.

Vele boodschappen worden gepredikt vóór de preek begint. Als onze boodschap positief en consequent is, dan zal de boodschap van de kansel veel gemakkelijker doel treffen.

Ds. Jongejan