Start > Doorgeven van Overlijden

 

Informatie rondom berichtgeving bij overlijden van gemeenteleden en het regelen van een kerkelijke uitvaartdienst.

Berichtgeving van overlijden doorgeven aan: 

Dhr. A. den Ouden (010-438 51 98 / 06 13 97 50 63) of

Dhr. L. Meijboom (010-438 19 92 / 06 83 57 65 23

 

In overleg met familie wordt contact opgenomen met predikant. Deze maakt afspraak voor gesprek om eventuele rouwdienst in kerkgebouw of elders voor te bereiden. Vorenstaande ook in overleg met begrafenisondernemer. Tezamen bepaalt men een datum voor begrafenis of crematie.

Voor datum en beschikbaarheid van de kerk moet er via de scriba overleg zijn met de koster. De scriba neemt ook contact op met een organist en kerkenraad voor ambtelijke vertegenwoordiging.

De predikant zorgt voor pastorale begeleiding en het leiden van een uitvaartdienst.

Daar zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer de eigen predikant wel beschikbaar is maar de nabestaanden kiezen voor een ander persoon om de uitvaartdienst te leiden zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de nabestaanden. Voor uitvaartdiensten van niet kerkelijke ingeschrevenen gelden andere regels, welke op te vragen zijn bij de scriba. Aan zo’n uitvaartdienst zijn wel kosten verbonden. Predikant overlegt met de nabestaanden over de inhoud van de liturgie en bepaalt in overleg ook met hen het aantal kopieën. Predikant geeft deze informatie voor het uitwerken van de liturgie aan de maker van de liturgie. Tijdens de eerstvolgende zondagse Eredienst wordt er aandacht besteed aan het overlijden in de vorm van een “In Memoriam”.

Informatie over eventuele condoleance mogelijkheden en de uitvaart worden gemeld. Er wordt een lied gezongen ter nagedachtenis. Ook in het dankgebed wordt er aan het overlijden aandacht geschonken. Als er wensen zijn wat betreft condoleance-mogelijkheden in de kerk moet de uitvaartondernemer kontakt opnemen met de koster. Hieraan zijn kosten verbonden.

Omdat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar aandacht wordt geschonken aan de overledenen van dat jaar zal de predikant verzoeken ook een rouwkaart te sturen aan de scriba. Die verzorgt de uitnodigingen en moet beschikken over het correspondentie adres.