Start > Gemeente > Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Vroeger (tot 2004) heette de Hervormde gemeente de Nederlandse Hervormde kerk en daarmee is getypeerd hoezeer dit kerkgenootschap verbonden is met de vaderlandse geschiedenis. Ons land als natie is mede ontstaan uit het verzet van de Hervormingsbeweging tegen de toenmalige Rooms-Katholieke kerk, waarvan de Spaanse koning Filips de 2e de belichaming was!

Onder leiding van Willem van Oranje kwamen de Nederlanders in opstand tegen de Spaanse en Rooms-Katholieke overheersing. In de 80-jarige oorlog tegen Spanje van 1568-1648 hebben de protestanten (zoals de hervormingsbeweging ook wel genoemd werd) uiteindelijk gewonnen. Iedere Nederlander noemde zich in die dagen protestant en daarmee bedoelde hij dat hij zich en Nederlander en hervormingsgezind wist. Nog heel lang vulden mensen wanneer zij zich in een nieuwe gemeente (of in een ziekenhuis) lieten registreren Nederlands Hervormd in (afgekort als NH).

Dat betekent tot op de dag van vandaag dat in vele dorpen de meeste Nederlanders een zekere band met dit kerkgenootschap hebben.
In Pernis - een dorp met zo'n 5000 inwoners - is nog altijd ongeveer een derde Nederlands Hervormd! Bovendien is het kerkgebouw het grootste uit het dorp en heeft het zelfs een toren die nog uit de Middeleeuwen stamt (en daarmee ook het oudste gebouw van heel Rotterdam is)!

Vanwege deze geschiedenis is onze kerk een open kerk die zich verbonden weet met alle dorpsbewoners. Op bijv. Kerstavond stroomt de kerk vol met velen uit het dorp die er de rest van het jaar niet (meer) komen!
Een dominee is dan ook in een dorp als Pernis iemand die de meeste inwoners wel kennen, omdat hij er in principe voor iedereen is. Met name wordt dat zichtbaar als er iemand overleden is. Wanneer hij of zij al dan niet vanuit het verleden een band met de kerk had zal er aan de predikant van de Hervormde gemeente verzocht worden een rouwdienst te houden.

Ten gevolge van de verdergaande ontkerkelijking in ons land en ook ons dorp neemt de betekenis en de invloed van de Hervormde gemeente wel steeds meer af. Sinds 2004 is de Nederlandse Hervormde kerk samengaan met de Gereformeerde kerken in Nederland en met de Lutherse kerken en heten deze kerken nu samen de Protestantse Kerk in Nederland (afgekort als PKN).