Welkom

U bezoekt de website van de Hervormde Gemeente van Pernis. De Hervormde Gemeente van Pernis bestaat al sinds 1580! Wij hopen dat u hier iets te weten kunt komen over wat geloven en kerk-zijn anno 2017 in de praktijk inhoudt.

Onder het kopje Gemeente kunt u meer lezen over wie wij zijn en waar we voor staan.


Kerktelefoon uitzending

De komende woensdagen is er een kerktelefoonuitzending om 9.30 uur. Met o.a. gebed, liederen en een meditatie.

Predikant voor deze kerktelefoonuitzending is Ds E. van Rooijen.


Kerkdienst

Nu het hele gebeuren rond het Corona virus langer lijkt te duren dan dat het zich in eerste instantie liet aanzien, heeft de kerkenraad besloten om aanstaande donderdag, 9 april om 19.00 uur, een dienst te houden die via internet (kerktelefoon) aan allen die dat willen beluisteren aangeboden wordt.

Bij deze dienst, die vanuit de kerk wordt uitgezonden, zal alleen de kerkenraad aanwezig zijn. Ds. J.A.P. Vlasblom zal een overdenking houden en de heer A. den Ouden zal het orgel bespelen. Samen zullen we enkele liederen zingen. Er wordt een zondagsbrief gemaakt die bij de kerktelefoonluisteraars wordt bezorgd. Een ieder kan de zondagsbrief lezen op de website van de kerk. De zondagsbrief staat op de website onder het kopje ‘Kerkklanken’.

De dienst kan beluisterd worden via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10624

Liturgie:  Donderdag 9 april 2020 

Liturgie:  Vrijdag 10 april 2020

 


Luiden Kerkklokken

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken alle kerken in Nederland op om in de maand april op woensdag van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden.

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

De Hervormde Gemeente Pernis sluit zich hier van harte bij aan.


Bemoediging tijdens deze Corona-virus

Veel mensen maken zich zorgen over de ontwikkelingen van het Corona-virus. Dat is terecht en het is goed dat er maatregelen worden genomen en aandacht is voor de gezondheid van de mensen.

De kerken waren afgelopen weekend gesloten, er werden geen diensten gehouden. Maar dat betekent niet dat er geen aandacht is voor de geestelijke aspecten van deze crisis. 

Ds. Lavooij besteedt hier in onderstaande video aandacht aan.

https://buurtmaken.nl/berichten/een-bemoediging-vanuit-de-dorpskerk-van-vaassen?view_context=group&view_context_id=8763https://ssw.solcon.nl/index.php?e3=1#


Tien Woorden

Ds. M.D. van der Giessen sprak deze Tien Woorden tijdens de morgendienst.

U kunt de volledige presentatie hieronder downloaden.

Tien Woorden


Jongerendienst HIStory

Op 12 december 2010 is er weer een jongerendienst in Pernis. Voorganger is Bert-Jan Mouw. Centraal thema dit winterseizoen is 'HIStory'. We hopen met elkaar het verhaal van God te ontdekken. Tijdens deze jongerendienst staan we stil bij de vraag hoe jij zou reageren op de geboorte van Jezus ruim 2000 jaar geleden als je toen geleefd zou hebben. Lees verder.

Jongerendienst HIStory

Jongerendienst HIStory, 6 maart 2011 in Pernis!

Op 6 maart 2011 is er weer een jongerendienst in Pernis. Voorganger is Hans Baas. Centraal thema dit winterseizoen is 'HIStory'. We hopen met elkaar het verhaal van God te ontdekken. Tijdens deze jongerendienst staan we stil bij de vragen hoe en of jij naar Pasen toeleeft. Ben jij bewust bezig met het lijden en opstaan van Jezus Christus? We presenteren deze dienst een webbased '40 dagen kalender' om bewust naar Pasen toe te leven. Lees verder.

Jongerendienst HIStory

Jongerendienst HIStory, 29 mei 2011 in Pernis!

Op 29 mei 2011 is er weer een jongerendienst in Pernis. Voorganger is ds. Bertine van de Weg. Centraal thema dit seizoen is 'HIStory'. We hopen met elkaar het verhaal van God te ontdekken. Tijdens de laatste jongerendienst voor de zomervakantie staan we stil bij de vraag wat jij doet met het verhaal van Jezus? Het verhaal van God is helder. Hij kiest voor jou. Nu jij?!

Lees verder.

Nacht van gebed, bidden voor Ninevé

De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. De 'Nacht' wordt gehouden op honderden locaties in Nederland en België. Deze avond wordt in Pernis al een aantal jaren interkerkelijk gehouden. Vrijdag 17 juni bent u vanaf 20.00 uur welkom in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt om samen te bidden.

Lees verder.

  Ze komen er weer aan...

  Oliebollen!

  Waarschijnlijk heeft u onze oliebollenkraam op Koninginnedag gemist! Maar er is goed nieuws.

  Op 28 mei zullen wij namelijk wél de overheerlijke echte 'van der Stoep' oliebollen van Bazar-kwaliteit gaan bakken en verkopen. De oliebollen kosten €0,60 per stuk (te betalen bij aflevering).

  Bestelpagina.

  Appeltaarten voor PvA!

  Pernis voor Afrika

  Vrijdagavond 22 tot en met zaterdag 23 oktober hebben we de "polka-dolka-appeltaartennacht". Vanaf 23.00uur 's avonds gaan we aan de slag met de tieners en jeugd van de gezamenlijke kerken (o.a. Rock Solid en Reflex). De opbrengst gaat ook dit jaar naar het project 'Pernis voor Afrika' voor het weeshuis in Rwanda. Om 450 appeltaarten te verkopen hebben wij uw hulp nodig. U kunt ze hier online bestellen! Lees verder.

  Taizé Rotterdam

  Kunnen jongeren gedurende vijf dagen de sfeer van een stad veranderen? Kan Europa voor ons een menselijke ervaring zijn? Kunnen we de zin van het leven herontdekken? Is er plaats voor innerlijk leven in deze ingewikkelde wereld? Aan het eind van het jaar, van 28 december 2010 tot 1 januari 2011, komen tienduizenden jongeren uit alle landen van Europa en ook uit andere werelddelen samen voor de Europese jongerenontmoeting in Rotterdam. Zij zoeken naar wegen van vertrouwen: tussen mensen, tussen verschillende christelijke tradities, tussen volken en in God. Vragen rond wederzijds begrip tussen volken, vrede, geloofsverdieping en sociale inzet spreken hen aan. Lees verder.

  Bouwplannen 2011

  Verbouwing kerkgebouw

  Tijdens de gemeenteavond van 9 maart jl. heeft het College van Kerkrentmeesters de plannen gepresenteerd rondom de kerkelijke gebouwen. Om de gemeente verder te informeren is onderstaande extra editie van Kerkklanken uitgegeven.

  Taizé ontmoeting

  Taizé - Welkom bij Ahoy

  Een aantal impressies van de Taizé-jongerenontmoeting: Ahoy heet ons welkom, met onze gasten een middagje naar een echte oud-Hollandse stad (Dordrecht) en een foto van ons gezin met onze gasten!

  Bekijk de foto's.

  Schoonmaken van kerkdak

  Nadat enige tijd geleden alle leitjes op het dak van het kerkgebouw zijn vervangen beginnen ze hier een daar behoorlijk groen te worden. Cees Hoogwerf bewijst dat hij zeer begaan is met "zijn" leitjes door op grote hoogte bijna acrobatisch toeren uit te halen om ze allemaal weer blinkend schoon te krijgen. Lees verder.

  Pernis voor Afrika (PVA)

  In het jaar 2011/ 2012 hopen we met een groep (interkerkelijke) jongeren naar Rwanda te gaan om daar iets nuttigs te doen. Er zijn al warme contacten met een kindertehuis in Rwanda. De pagina van PVA is bijgewerkt en er zijn veel nieuwe foto's te bekijken! Lees verder.

  Winters tafereel

  Leuk winters tafereel, de dominee trotseert na de morgendienst op zondagmorgen 19 december 2010 de kou. Bekijk hier de foto's.

  Job van Stoffelen

  Tijdens de Startzondag hebben we kennisgemaakt met Job van Stoffelen. Hij verzorgt elke zondag het kindermoment in de dienst. 

  Wil je meer weten van Job?
  Kijk dan eens op zijn eigen website:
  www.jobvanstoffelen.nl

  Gemeente Groeigroepen

  Binnen onze gemeente hebben we één Groeigroep. Een Groeigroep is een kleine groep mensen die elke twee weken in een huiskamer samenkomt rondom de Bijbel. We komen dit seizoen van begin november tot begin juni afwisselend op woensdag- en op donderdagavond bij elkaar. Wij gebruiken daarbij het materiaal van het Evangelisch Werkverband. Het heeft dit jaar als thema: Jezus in het Johannesevangelie. Lees verder.

  Bazar & Rommelmarkt 2010

  Ook dit jaar was de Bazar & Rommelmarkt in en rond gebouw Rehoboth een groot succes. Zie de foto's voor een impressie van deze dagen.

  Roemenië reis 2010

  Roemenië reis 2010

  Reisgenoot en co-chauffeur dit jaar is diaken Bas Koert, die op 11 jan. naast me zal plaatsnemen in de bus om in een dag of 9 zo'n 5000 km. af te leggen naar en in een land dat zwaar door de crisis getroffen is en waar hulp derhalve hard nodig is!
  Lees verder.

  De film wordt op 10 febr. om 20.00 uur vertoond in Rehoboth, op 12 febr. om 14.30 in het Havenlicht. Van harte welkom! 

  Appeltaartenactie 2010

  Vanaf 19.00 uur stroomde de JVR vol met helpende handen. Leen draaide de appeltjes weer als vanouds om ze van hun schilletje te ontdoen. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een koekje werd er 200 kilo (!) appels in blokjes gesneden. Lees verder.

  Startweekend 2010

  Bekijk de video's en foto's van het startweekend. Lees verder.

  Bekijk deze eens

  Bekijk ook eens onderstaande presentaties, mooi en goed om eens over door te denken. Een bijdrage van Bas Ruizeveld de Winter.

  Kerkdiensten:

  » 09 april 19:00
  Korte kerkdienst, alleen via kerkomroep
  Ds J.A.P. Vlasblom
  Viering Heilig Avondmaal, Witte Donderdag
  » 10 april 19:00
  Korte kerkdienst, alleen via kerkomroep
  Ds J.A.P. Vlasblom
  Goede Vrijdag
  » 12 april 09:30
  Korte kerkdienst, alleen via Kerkomroep
  Ds H.J. Franzen uit Pijnacker
  Pasen, gezinsdienst

  Nieuw op de site:

  - ANBI 2020

  - Beleidsplan 2020-2023

  Wet op de Privacy 

  - Roemenië reis 2020

   


  Dagelijks woord: