Welkom

U bezoekt de website van de Hervormde Gemeente van Pernis. De Hervormde Gemeente van Pernis bestaat al sinds 1580! Wij hopen dat u hier iets te weten kunt komen over wat geloven en kerk-zijn in de praktijk inhoudt.

Onder het kopje Gemeente kunt u meer lezen over wie wij zijn en waar we voor staan.

Wilt u contact met onze gemeente, dan kunt u eventueel volgende e-mailadres hiervoor gebruiken: kerkburo(at)hervormdpernis.nl

 


Corona en de gemeente

Zoals u en jullie weten, zijn sinds 18 december de coronamaatregelen weer aangescherpt. De kerkenraad volgt de adviezen op van het CIO (Interkerkelijk Contact In Overheidszaken) en de landelijke Protestantse Kerk.

Het aantal bezoekers aan de diensten is daarom beperkt. Komt u in ieder geval als u thuis geen kerktelefoon of internet hebt. U bent van harte welkom als u geen corona gerelateerde klachten hebt.

Aanmelden voor de diensten is niet nodig: wel noteren we bij de ingang uw/jouw naam, voor als we onverhoopt moeten melden dat er kans op besmetting is geweest.

We vragen u vriendelijk om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen: wilt u ook verspreid in de kerk plaatsnemen? Zowel boven als beneden zijn er meer dan voldoende zitplaatsen.

Als kerkenraad vinden we het verdrietig dat het opnieuw niet mogelijk is om gezamenlijk de geboorte van Christus te vieren; en dat we elkaar in de komende tijd ook niet of nauwelijks in diensten en activiteiten kunnen ontmoeten.

We hopen dat we online toch verbinding met elkaar ervaren en we bidden dat God de middelen die we nog hebben om Zijn Woord te delen zal zegenen.

In het gezamenlijke kerkblad is u en jullie gemeld dat de kerkdienst van de drie kerken op 31 december vervalt.

Bij nader inzien vonden we het jammer als er op oudejaarsavond helemaal geen dienst zou zijn; we sluiten toch weer een veelbewogen jaar af en we missen al zoveel ontmoetingen.

Daarom hopen we op 31 december om 19:00 uur een online-dienst uit te zenden: zodat we voor Gods aangezicht en online met elkaar verbonden het jaar kunnen afsluiten.

We wensen u en jullie gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Met een hartelijke groet van de kerkenraad


Kerkdienst via internet

Op zondagmorgen worden de kerkdiensten op drie manieren via internet uitgezonden.

 

Diensten in de Hervormde kerk:

Luisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10624

Kijken en luisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2080

Diensten in de Eben-Haezerkerk:

Kijken en luisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10623

Informatie over de diensten vindt u bovenaan deze pagina aan de rechterzijde. 


Tien Woorden

Ds. M.D. van der Giessen sprak deze Tien Woorden tijdens de morgendienst.

U kunt de volledige presentatie hieronder downloaden.

Tien Woorden

  Kerkdiensten:

  » 23 januari 09:30
  Ochtenddienst
  Ds J. Holtslag uit Giessenburg

  Agenda:

  » di 25 januari 19:30
  Diaconie
  Consistorie


  Dagelijks woord: