Start > Gemeente > Feesttijden in de kerk!

Feesttijden in de kerk!

Wat geen oog heeft gezien - God is mens geworden in Jezus - vieren we op het Kerstfeest, wat geen oor heeft gehoord - Jezus is opgestaan uit de dood - vieren we op het Paasfeest en wat in geen mensenhart is opgeklommen - de Heilige Geest is in mensenharten afgedaald - vieren we op het Pinksterfeest.

Het Kerstfeest is het feest van de Vader, die Zijn Kind gegeven heeft aan de mensen, het Paasfeest is het feest van de Zoon, die de mensen door Zijn dood en opstanding teruggeeft aan de Vader en het Pinksterfeest is het feest van de Heilige Geest, die mensen vult om als kinderen van de Vader getuigen te zijn van Jezus, de Heiland der wereld.

Op deze wijze belijden we in de feesttijden van het kerkelijke jaar ons geloof in de Drie-enige God!

Pasen en Pinksteren zijn met elkaar samenhangende feesten die ook in de tijd op elkaar volgen. De Joden vieren met Pasen de uittocht uit Egypte en met Pinksteren de wetgeving in de Sinai-woestijn. Met Pasen waren ze fysiek bevrijd, met Pinksteren worden ze ook mentaal bevrijd. In zekere zin geldt dat ook voor ons Pasen en Pinksteren. Op Pasen vieren we het heilsfeit van de overwinning van Jezus op de machten van de zonde en de dood, met Pinksteren worden deze heilsfeiten ingelijfd en toegeƫigend in het leven van de gelovigen.
 
(het Kerstfeest vormt eigenlijk slechts de opmaat tot Pasen en Pinksteren en behoort bijbels gesproken niet tot de feesten, maar is in de traditie van de christelijke kerken geslopen om heidense winterfeesten te kerstenen. De Calvinistische traditie heeft altijd een sobere kerstviering voorgestaan, maar vandaag de dag lijkt er op dat voor vele mensen dit het hoofdfeest van de geloofsgemeenschap is. Dat is een misvatting, waarvan hier acte!)