Start > Gemeente > Kerkgebouw

Kerkgebouw

De kerk van de Hervormde gemeente van Pernis is een prachtig gebouw. Ook met een rijke geschiedenis, neem bijvoorbeeld de toren die nog stamt uit de middeleeuwen, of de prachtige gebrandschilderde ramen. Ook menig orgelliefhebber luistert graag naar de klanken van het orgel in deze kerk.

Op deze pagina willen we u meenemen door het gebouw. Allereerst de ramen, later zullen hier meer artikelen beschikbaar komen.


Verandering kerkgebouw

Vanaf begin januari is de werkploeg in de kerk begonnen om de banken onder de orgel-galerij weg te halen. Om deze te verwijderen moesten ze helemaal gesloopt worden. Uit het midden vak zijn er 5 banken en aan de zijkanten 2 maal drie banken verwijderd. Lees verder.


Ramen

Onze kerk is een kruiskerk. Vanaf de kansel (in het westen) zien we op de lengte-as, de verticale balk van het kruis in het oosten op het raam de Goede Herder afgebeeld die Zijn schapen weidt. In de Adventtijd, de vier weken voor het Kerstfeest is dit raam verlicht, zodat ieder die buiten staat en Pernis bijv. van de oostzijde binnenrijdt de Goede Herder ziet die Zijn leven voor de schapen gegeven heeft!

Op de breedte-as, de horizontale balk van het kruis, zien we aan weerszijden ook ramen, waarop de vier evangelisten zijn afgebeeld met de bekende symbolen van de rund, de leeuw, de arend (of adelaar) en de mens. Links, aan de noordzijde, staan Marcus (de leeuw) en Lucas (het rund), rechts, aan de zuidzijde staan Johannes (de adelaar) en MattheĆ¼s (de mens). De leeuw is de koning der dieren, het rund of de os is het trekdier bij uitstek in het Midden-Oosten, de adelaar is de koningsvogel (de hoogvlieger) en de mens de kroon van de schepping.

Vier evangelisten die het evangelie van de Goede Herder verkondigen naar de vier windstreken, naar de uitersten der aarde. Alleen het zitten en kijken in de kerk geeft al veel te denken!