Start > Gemeente > Feesttijden in de kerk! > Pinksterfeest

Pinksterfeest

Na Pasen breekt de Vijftigdagentijd aan, waarin we aftellen naar Pinksteren, het feest letterlijk van de 50ste dag, waarin de kerk viert en gedenkt dat de Heilige Geest van de levende Here Jezus wordt uitgestort op de discipelen. Tien dagen voor Pinksteren viert de kerk dat Jezus teruggekeerd naar Zijn Vader en in de hemel is opgenomen, nadat Hij de belofte van de Heilige Geest gegeven had.

In de Geest keert Jezus a.h.w. terug als onze persoonlijke Trooster en Inspirator. De Heilige Geest is de motor van het leven in de gemeente. De Geest rust ons toe tot getuigen van de gekruisigde en opgestane Here Jezus Christus en vuurt ons aan het evangelie te verspreiden in de wereld.

De Heilige Geest neemt zijn intrek in het hart van de gelovigen en inspireert hen tot een blijmoedig geloof, een vaste hoop en een vurige liefde. Die zijn nodig omdat getuige zijn in de wereld ook altijd strijd en lijden met zich meebrengt.

De vrijdag na Pinksteren is er dan ook een speciale gebedsavond en nacht, waarin gebeden wordt voor allen die onder geloofsvervolging te lijden hebben.
Ook dit is weer een interkerkelijke bijeenkomst.

Zonder de Heilige Geest was er geen Bijbel, geen kerk, geen gemeenschap en ook geen geloof geweest. Iedere eredienst vindt er ook altijd een gebed plaats om de Heilige Geest, opdat we onder Zijn leiding vruchtbaar en dienstbaar mogen zijn voor God en de mensen.

Ook ieder afzonderlijk lid van de gemeente heeft dagelijks Gods Geest nodig om te kunnen leven naar de wil van God. De zondag na Pinksteren vieren we opnieuw het Heilige Avondmaal en deze viering staat in het teken van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest en vormt a.h.w. de afsluiting van de drie grote kerkelijke feesten. Na die tijd staan de zondagen tot de Advent in het teken van het werk van de Heilige Geest.