Start > Gemeente > Feesttijden in de kerk! > Paasfeest

Paasfeest

De eerste zondag na de eerste volle maan na de winter viert de kerk het Paasfeest: het feest van de opstanding van de Here Jezus uit de dood! De zeven weken die hieraan voorafgaan heten de Lijdensweken, waarin bij het lijden en sterven van de Here Jezus wordt stilgestaan. Meestal worden die zondagen in de lijdenstijd teksten bepreekt die in de voorlaatste hoofdstukken van de evangelieƫn te vinden zijn.

De laatste week voor Pasen noemen we wel de Stille of Goede Week. In ons dorp vinden sinds een aantal jaren een drietal gemeenschapppelijke vespers plaats, t.w. in de Baptistengemeente (aan de Ring), in de Ger.kerk (aan de Pastoriedijk) en in de herv.kerk (aan de Ring). In deze korte diensten staan we stil bij de gebeurtenissen die deze week in het bijzonder worden herdacht.

Op donderdag (Witte Donderdag) om 19.00 uur vieren we in onze gemeente het Heilig Avondmaal, omdat Jezus dit aan de vooravond van Zijn sterven gebruikte met Zijn leerlingen.

Op Goede Vrijdag is er ook om 19.00 uur een eredienst, waarin jong en oud aanwezig zijn om de kruisdood van de Heer te gedenken. 

Op Paaszondagmorgen vroeg beginnen we het Paasfeest op de Algemene Begraafplaats van Pernis, waar de blijde boodschap van Jezus als de Eersteling die uit de doden is opgestaan verkondigd wordt temidden van hen die ons zijn ontvallen en die wanneer Jezus terugkeert als eersten mogen delen in het leven wat Hij geeft. Bij zonsopgang zingen we vervolgens enkele liederen en wandelen dan al zingend door het dorp om uiteindelijk in de Baptistenkerk af te sluiten met koffie. Deze ochtendwijding is weer een gemeenschappelijke activiteit van een aantal kerken.

Nadien vieren we het Paasfeest in onze kerk om 9.30 uur.

De lijdensweken, de Stille Week, de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag en het daaropvolgende Paasfeest vormen de spil van het kerkelijke jaar en krijgen daarom veel aandacht in het leven van de gemeente.