...krijg je inzicht

6 april 2008

Bijbelgedeelte: Daniël 2

Daniël ontdekt, dat God je inzicht geeft als je het Hem vraagt. De koning van Babel droomt, maar hij snapt er niets van. Hij wil van zijn wijzen en geleerden niet alleen weten wat de droom betekent, maar ook wat hij heeft gedroomd. Maar dat kunnen ze niet vertellen. Daarom is de koning vreselijk boos. Hij wil alle wijzen laten doden. Daniël en zijn vrienden lopen ook gevaar. Daniël hoort wat de koning wil doen en vraagt hem wat meer tijd om de vragen over de droom te beantwoorden. Daniël vraagt zijn die vrienden tot God te bidden om hulp. Daniël bidt zelf ook. Hij vraagt God hem de droom te laten zien en uit te leggen. Dat doet Goed, Daniël is hier heel erg blij mee en dankt de HERE hiervoor. De kracht van Gods Geest werkt door het gebed van Daniël heen. ZO kan hij de droom end e betekenis ervan aan de koning vertellen. God redt het leven van Daniël en zijn vrienden, en de koning vindt nu dat God de grootste God is.

God wil ons inzicht geven, als wij in gebed bij Hem komen en Hem alles vertellen.