Start > Jongeren > Zondagsschool > Pinksterproject: Door de kracht van Gods Geest... > 27 april: ...begrijp je zijn woorden

...begrijp je zijn woorden

27 april 2008

Bijbelgedeelte: Daniël 5

Daniël vertrouwt erop dat God hem de oplossing van een raadsel laat zien. De zoon van koning Nebukadnessar is zijn vader opgevolgd en regeert nu over het land. Maar hij denkt niet meer aan wat zijn vader geleerd heeft over God. Op een groot feest laat hij de zilveren en gouden bekers gebruiken die veroverd zijn in de tempel, het huis van God. Nu drinken ze er wijn uit en prijzen er hun eigen godenbeelden mee. Dan is het genoeg; er verschijnt een hand op de muur die iets opschrijft. De koning schrikt verschrikkelijk en laat Daniël erbij halen. Hij wil Daniël van alles geven, als die maar kan vertellen wat de tekst betekent. Dat kan Daniël, God geeft hem door de kracht van zijn Geest de betekenis van de tekens op de muur. Zo kan hij vertellen wat er staat. Het is over en uit met de koning, hij is te ver gegaan, hij mag geen koning meer zijn. En zo gebeurt het.

God kan ons helpen zijn woorden te begrijpen.