Start > Jongeren > Zondagsschool > Pinksterproject: Door de kracht van Gods Geest... > 11 mei: ...hoor en zie je veel van de HEER

...hoor en zie je veel van de HEER

11 mei 2008

Bijbelgedeelte: Hand. 2:1-23 en 37-47

De twaalf apostelen, hun leerlingen en heel veel mensen op het Pinksterfeest ervaren de komst van de Heilige Geest. Het geluid van een plotselinge, hevige windvlaag vervult het huis waar de apostelen en hun leerlingen samen zijn. Zo komt de Heilige Geest en verschijnt bij ieder van hen als een vlam van vuur op hun hoofd. Daarna spreken ze allemaal in een voor hen vreemde taal over wat God heeft gedaan. De mensen in de buurt komen kijken. Ze begrijpen er niets van; het brengt hen in verwarring. Dan komt Petrus naar voren en begint te spreken. Hij legt uit dat wat God beloofd heeft in zijn Woord nu waarheid wordt. God stuurt zijn Geest om het werk van zijn Zoon Jezus Christus zichtbaar te maken en voort te zetten. De discipelen mogen aaniedereen bekend maken dat Jezus leeft en de Redder is. Voor wie dat aanneemt en zich afkeert van de verkeerde dingen in zijn leven, geldt de belofte dat zijn zonden zijn vergeven en de Heilige Geest bij hem woont. Er zijn velen die de woorden van Petrus horen en aannemen en zich laten dopen. Ze zoeken elkaar op en vormen een gemeente. God zegent hen en hun aantal groeit. Zo kunnen ook wij het werk van de Heilige Geest horen en zien.

Wij mogen zien dat Gods Geest er ook vandaag is om veel te laten horen en zien van Hem. Om je leven te vullen en te verlichten. Dat vieren wij samen op het Pinksterfeest.