Start > Meditaties > Pasen (April 2007)

Paasmeditatie

'Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb,
behoort ook gij elkander de voeten te wassen' (Joh.13:14)

"Als God één en al nederigheid is, hoe zouden wij dan nog hoogmoedig zijn", zei ooit kerkvader Augustinus in de 4e eeuw! Een nederigheid die heel plastisch beschreven wordt wanneer Jezus de voeten van zijn discipelen wast aan het begin van de Paasmaaltijd. Hier toont Hij dat Hij niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om Zelf te dienen.

Van hoeveel (politieke) leiders hopen we niet dat zij het volk dat hen verkozen heeft werkelijk dienstbaar zullen zijn? In de praktijk blijkt vaak dat zodra zij macht hebben zij hun beloften van dienstbaarheid snel vergeten en eerder uit zijn op handhaving en uitbreiding van hun macht dan dat zij zich nog bekommeren om de mensen.

Jezus vervult echter een andere roeping. Hij is ook niet gekomen, omdat wij Hem verkozen, maar omdat God Hem gezonden heeft!
Een zending die uiteindelijk op Golgotha zichtbaar wordt als Hij zijn leven geeft als losprijs voor velen. God betaalt onze schuld in de offerande van zijn Zoon. Dieper kan Hij niet afdalen. De reden? Liefde voor gevallen mensen, liefde voor zondaren. Want "alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Joh.3:16). Wie hier zijn hart verliest, zal niets liever willen dan deze God in Christus te willen dienen. De gemeente van Jezus Christus, u en ik, mogen die dienstbaarheid laten zien in de aandacht voor de mensen die God op onze weg plaatst.

Dat kost ons moeite, want we wassen graag liever de oren van mensen dan de voeten! Daarom hebben wij ook telkens nodig het voorbeeld te zien en daarover te horen dat Jezus ons gegeven heeft aan de tafel. Dat inspireert om dichtbij en ver weg mensen te helpen: materieel en spiritueel, in woorden en daden.

Waar dat gebeurt licht Jezus op en kunnen mensen worden geraakt door zijn liefde die via Zijn dienaren naar de mensen toekomt. Want hoogmoed komt voor de val, maar de nederigen en zachtmoedigen zullen de aarde (de nieuwe aarde) beërven.


Ds. C.E. Lavooij