Start > Jongeren > Zondagsschool > Adventproject: Jezus, Zoon van David

Jezus, Zoon van David

Dit jaar gaat het advent project van de zondagsschool over de koningklijke familie waarin de Here Jezus wordt geboren. Op de vier adventszondagen zullen we naar de verhalen gaan luisteren over de aardse voorvaders van de Here Jezus. Het gaat over koning David en over de zonen van David: de koningen Salomo, Joas en Hizkia.

Elke adventszondag zal er een koning in de kerk te zien zijn en zal ook deze pagina worden uitgebreid, komen jullie dan weer snel kijken?

Tijdens het project zullen we ook weer een stapellied leren, het heet 'Zonen van David'. Hieronder kun je het stapellied alvast een keer luisteren!

Jezus, Koning met de liefde van God

Als Jezus geboren is, zal Maria, de moeder van Jezus zeker herinnerd hebben wat Gabriël tegen haar zei: "En God de HEER zal Hem de troon van zijn vader David geven". Haar zoon zal als koning regeren op de troon van zijn voorvader David, wat een geweldige belofte.

Jozef zal naar zijn kleine pleegzoon gekeken hebben en zich herinnerd hebben, dat Gabriël hem aansprak als "Jozef, zoon van David...".

Zo is Jezus geboren als wettige afstammeling van koning David en troonopvolger in de lijn van de geslachten. Jezus Christus, Zoon van David!

Jezus, Koning met de liefde van God

David, koning die leeft met God

David draagt het erepredikaat "de man naar Gods hart". Dat predikaat heeft hij niet gekregen omdat hij zo goed leefde. In de bijbel kunnen we lezen dat David verschillende keren gezondigd heeft. Maar niet de zondeloosheid van David is zijn verdienste, maar de liefde voor God en zijn verlangen om in de nabijheid van God te leven.

In de vele psalmen, die David maakte, horen we Hem klagen en schuld belijden, maar ook God loven en zijn vertrouwen op de HEER uitspreken. David leefde met God en dat rekende God hem als gerechtigheid toe.

In het verhaal hebben we gehoord dat David de ark van het verbond naar Jeruzalem bracht. Hij wil graag de ark van God, het huis van God op aarde, dicht bij zich hebben in de hoofdstad Jeruzalem. Daar doet hij zijn best voor. En hij juicht en danst voor de HEER van vreugde, omdat hij Hem zo liefheeft.

David, koning die leeft met God
Salomo, koning met wijsheid van God

Salomo, koning met wijsheid van God

'HEER, ik vraag U, schenk mij wijsheid en inzicht, want hoe kan ik anders die grote volk van U besturen. Ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring'.

Dit gebed van Salomo wordt door God verhoord en Hij geeft Salomo zo veel wijsheid, dat hij daarom zelfs bekend staat. Overal vandaan komt men naar Jeruzalem om Salomo te horen en te zien.

Bovendien krijgt hij van God veel rijkdom en een lang leven. Het volk leeft onder zijn bestuur in vrede en welvaart. Het is een gouden eeuw voor Israël.

Joas, koning met inzet voor God

Veertig jaar regeert koning Joas, en hij doet wat goed is in de ogen van de HEER. Met veel doorzettingsvermogen en moeite weet hij het volk zover te brengen, dat er genoeg geld wordt gegeven voor de restauratie van de tempel die hard nodig is.

De volhardende inzet voor de zaak van de HEER heeft tot gevolg, dat uiteindelijk de tempel hersteld wordt.

Joas, koning met inzet voor God
Hizkia, koning met vertrouwen op God

Hizkia, koning met vertrouwen op God

Vijfentwintig jaar is koning Hizkia, als zijn goddeloze vader Achaz sterft en hij koning wordt. Hij regeert negenentwintig jaar in Jeruzalem. "Hij doet wat goed is in de ogen van de HEER, net zoals zijn voorvader David gedaan heeft".

Hij vertrouwd zo op de HEER dat hij in opstand durft te komen tegen het wrede en machtige Assyrië. Als uiteindelijk Jeruzalem belegerd wordt, blijft hij op God vertrouwen.

En de HEER redt op een wonderbare manier. Deze redding is maar tijdelijk; na Hizkia volgde nieuwe onderdrukking. Maar Hizkia wijs vooruit naar Hem die volmaakt op God vertrouwde en daarom verlossing bracht voor heel Gods schepping.