Hervormde Gemeente Pernis
fotos
 
Start > Jongeren > Winterseizoen 2009-2010

Jeugdwerk start weer!

Zondagsschool

De tempratuur is langzaam aan het dalen. Het wordt kouder in ons land en dat betekent dat de herfst en winter weer voor de deur staan. Het betekent ook dat het jeugdwerk in onze gemeente weer zal starten of stiekum al van start is gegaan. Hierbij een kort en bondig overzicht van activiteiten.

We beginnen bij de zondagschool. De zondagschool heeft dit jaar gekozen voor een wat andere opzet welke als doel heeft de band met de gemeente verder te versterken. Eén van de nieuwe elementen is 'Job van Stoffelen'. U zult hem zeker gaan tegenkomen in de morgendiensten. Het kinderkoor is ook weer gestart. Op maandagavond klinkt er weer muziek uit de bovenzaal en wanneer de jonge kelen voldoende geoefend hebben dan zullen we ze zeker weer een keer horen in een eredienst. Dat geldt ook voor Revival dat elke maandagvond oefent en regelmatig te horen zal zijn in de erediensten. Kees-Jan Koster en Anneke Louwen (kinderkoor) zijn aanspreekpunt voor de zondagschool en het kinderkoor.

Voor de oudste kinderen van de basisschool (groepen 7 en 8) start vanaf oktober 2009 weer de startcatechisatie onder leiding van Carola Vink. Alle potentiële deelnemers/-sters worden nog persoonlijk uitgenodigd. Carola zal dit jaar de catechisatie samen geven met Adrie Roobol. We zijn dankbaar dat zij dit werk wil oppakken en Thea Kruithof wil vervangen. Thea zijn wij dankbaar voor  haar inzet in de afgelopen jaren. Degenen die geïnteresseerd zijn in het volgen van belijdeniscatechisatie kunnen hiervoor contact opnemen met ds. Lavooij.

Voor de tieners en jongeren starten weer twee clubs. CJC Time-Out is sinds enkele jaren een échte Rock Solid club. Op vrijdagavond in de JVR zullen weer spannende Rock Solid avonden worden georganiseerd, waar plezier hand in hand gaat met een heldere boodschap. Anneke Louwen is aanspreekpunt voor Rock Solid. Naast Rock Solid is ook Reflex gestart, zeg maar de opvolger van Youth Alpha en Devotion. Op zondagavond komen de jongeren bij elkaar in gebouw De Heuvel om met elkaar te eten, te praten over het geloof en een gezellig samenzijn te hebben. Dit najaar staat er voor Reflex ook een kampweekend op het programma. Marleen Stekelenburg coördineert Reflex en vanuit de Hervormde gemeente is Lianne Koster aanspreekpunt. Nienke Lavooij is gestopt als leider bij Reflex, maar zij gaat wel verder als bezoekzuster. Ook een woord van dank aan haar. Vanuit diaconaal perspectief loopt ook dit jaar het diaconale programma: Pernis voor Afrika. Aanspreekpunt daarvoor zijn: Fred Bruinse (jeugddiaken) en Anneke Louwen.

Jeugddienst

De afgelopen twee jaar zijn we gewend in onze gemeente om de interkerkelijke jongerendiensten te houden in gebouw Rehoboth. De eerste jongerendienst dit seizoen wordt gehouden op 15 november 2009 en start om 15.00 uur. Voorganger zal ds. Harmen van Wijnen zijn. Thema dit jaar is LIFE!. Iedereen is van harte welkom.

Deze activiteiten, en andere jeugdactiviteiten die veelal tijdens het seizoen ontstaan, bestaan niet vanzelfsprekend. Het vergt inzet van gemeenteleden om elke keer opnieuw kinderen, tieners en jongeren te bereiken met het Evangelie. Vandaag de dag is dat des te moeilijker, omdat God - figuurlijk gesproken - uit het straatbeeld verdwenen lijkt. Dat geloven wij niet! Wij geloven dat het Evangelie ook vandaag nog antwoorden biedt voor (jonge) Pernissers. Dat is waarom ook dit jaar leden van de gemeente zich willen inspannen voor 'de jeugd'.

Een groeiende en grote zorg die het voortbestaan van het jeugdwerk meer en meer bedreigd is het tekort aan leiding. Wil u vandaag nog wat betekenen voor jongeren? Laat het ons weten, zodat we kunnen kijken waar uw talenten ingezet kunnen worden.

We hopen op een mooi en zegenrijk winterseizoen. We weten ons daarbij afhankelijk van God en bidden om Zijn nabijheid. Bidt u mee?

Ad Louwen & Jacco van der Tak
jaccovandertak(at)hotmail.com