Start > Gemeente > Predikanten > Ds. M.D. van der Giessen

Machiel Dirk van der Giessen

Op 30 december 1991 werd Ds. Machiel Dirk van der Giessen beroepen vanuit Delfzijl.  Voor Delfzijl was hij een aantal jaren actief als Evangelist in de plaats Groningen.  Op zondag 17 mei 1992 werd Ds. Van der Giessen door zijn zwager, Ds. H.G. de Graaff van Scheveningen, bevestigd. Handelingen 1 vers 8: "maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde." was de tekst van de prediking waarmee hij zijn werk in Pernis opnam. Vijf jaar was hij onder ons toen de gemeente Boskoop hem beriep. Op 8 juni 1997 nam hij afscheid, waarbij hij preekte over MattheĆ¼s 13, de gelijkenis van de schat in de akker.

Gemeenten die ds. Van der Giessen tot op heden heeft gediend:

15 maart 1987 - 17 mei 1992      Delfzijl
17 mei 1992 - 22 juni 1997Pernis
22 juni 1997 - 18 juni 2006Boskoop
18 juni 2006 - hedenAmersfoort