Start > Gemeente > Predikanten > Ds. J. van der Sar

Jacob van der Sar

In februari 1947 werd een beroep uitgebracht op Ds. Jacob van der Sar te Moerdijk. Deze nam het beroep aan. Zondag 15 juni 1947 werd hij bevestigd door Ds. A.J. Bronkhorst te Den Haag, die twee weken eerder afscheid had genomen van het Brabantse Willemstad. Hij deed dat met de woorden uit Ezechiël 33 vers 7: "Ik heb U tot een wachter gesteld over het huis Israëls". In de middagdienst deed de nieuwe predikant zijn intree met Johannes 1 vers 29: "Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt". In het voorjaar van 1961 nam Ds. Van der Sar een beroep aan naar Bruinisse. In de middagdienst van zondag 9 juli 1961 nam Ds. Van der Sar afscheid van de gemeente, waarbij hij haar de woorden uit 1 Timotheüs 6 vers 12 voorhield: "Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven".  Ds. Van der Sar is in Bruinisse overleden.

Gemeenten die ds. Van der Sar heeft gediend:

1943 - 15 juni 1947Moerdijk
15 juni 1947 - 9 juli 1961Pernis
9 juli 1961 - 3 december 1964Bruinisse