Start > Gemeente > Predikanten > Ds. J. Holtslag

Jan Holtslag

Er werd een beroep uitgebracht op kandidaat Drs. Jan Holtslag, te Dorkwerd. Voordat hij verbonden werd als predikant aan de Hervormde gemeente Pernis was hij als pastoraalwerker van 1994 tot 1997 verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost te Groningen en van 1995 tot 1998 verbonden aan de Hervormde gemeente Dorkwerd. In dezelfde tijd werkte hij als docent en als cursusleider aan de Theologische Vorming van Gemeenteleden in Sebaldeburen. Op zondag 12 juli 1998 werd hij in de morgendienst bevestigd door Ds. N. Noorlander te Noordhorn (Gr.) met de tekst uit Handelingen 14:15: "Ook wij zijn maar zwakke mensen zoals gij en verkondigen u, dat gij u van dit ijdel bedrijf moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft." In de middagdienst deed Ds Holtslag intrede met de tekst uit Handelingen 17 vers 16: "En terwijl Paulus te Athene op hem wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld, toen hij zag, dat de stad zo vol afgodsbeelden was." De gemeente Vollenhove bracht in 2004 een beroep op hem uit wat hij aannam.  Op zondag 21 september nam hij afscheid in de middagdienst waarin het thema centraal stond "Waarom laat God de rampen in ons persoonlijke leven toe?".  Dit in het  licht van Hosea 6:2   "Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht." 


Gemeenten die ds. Holtslag tot op heden heeft gediend:

12 juli 1998 - 5 oktober 2003    Pernis
5 oktober 2003 - hedenVollenhoven