Start > Gemeente > Predikanten > Ds. A. Groenenboom

Arie Groenenboom

Begin februari 1948 werd een beroep uitgebracht op Ds. Arie Groenenboom te Hoge Zwaluwe. Het eerste beroep had gelijk resultaat. Op 25 april 1948 werd hij in de morgendienst bevestigd door Ds. J.K.F. Mantz van Charlois, in welke gemeente Ds. Groenenboom hulpprediker was geweest. De gemeente werd in twee wijken verdeeld. Wijk I het oostelijk deel, wijk II het westelijk deel, met de scheidslijn door de Burgemeester van Esstraat. Ds. Van der Sar kreeg wijk I toegewezen, Ds. Groenenboom wijk II.  In het voorjaar van 1961 nam Ds. Groenenboom een beroep aan naar Leeuwarden. Op zondag 30 juli 1961, preekte Ds. Groenenboom afscheid met Filippenzen 4 vers 7: "En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus".  Ds. Groenenboom is, tijdens zijn vakantie, op 5 september 1984 overleden te Aarhus, Denemarken. Op 13 september 1984 is hij in Leeuwarden begraven.

Gemeenten die ds. Groenenboom heeft gediend: 

1944Hulprediker te Hillegersberg
1945 - 1946Hulpprediker te Charlois
3 februari 1946 - 25 april 1948Hooge Zwaluwen
25 april 1948 - 30 juli 1961Pernis
30 juli 1961 - 31 augustus 1975Leeuwarden