Start > Roemenië reis > Roemenië reis 2013

Roemeniëreis 2013

Vanaf zaterdag 19 januari zijn hieronder de dagverslagen van de Roemeniereis te lezen.


Voorbereidingsstukje Roemeniëreis 2013

Beste gemeenteleden in oost (Vaassen) en west (Pernis) en allen die verder nog onze reisverslagen zullen lezen,

Op 21 januari 2013 hoopt de voor mij 21ste en de voor Bas 3e Roemeniëreis te beginnen.

Abusievelijk stond in Kerkklanken ( kerkblad van Pernis ) vermeld dat het voor mij de 30ste en voor Bas de 3e reis was, maar deze dichterlijke vrijheid (10 x 3) moet worden omgezet in een bijbelse symboliek (7 x 3), waarmee direct gezegd is dat het ook de laatste reis van mijn kant is.

Bas zal verder gaan en hoopt ook in de toekomst met medewerking van een andere chauffeur deze reizen te gaan maken.

Dat zal hem zeker goed af gaan, want hij stamt uit het geslacht Koert dat een roemrijk verleden kent.

De wortels ervan liggen, u raadt het al, in Koerdistan en als wij aan Koerden denken, dan komt ons voor ogen een strijdlustig volk dat zich in de bergen moest zien te handhaven tegenover allerlei vijanden, de grootste hiervan misschien wel de Turk. Nog altijd als je Bas Koert ( de d is om tactische redenen verwisseld voor een t ) ziet, herken je die strijdlust: benig, tanig en weerbaar.

Waar zijn voorgeslacht vroeger in de bergen guerrilla-oorlogen moest voeren en de communicatie lastig was en renboden werden ingeschakeld om berichten door te geven aan de verschillende Koerdische strijdkrachten, is ook hij nog altijd een verbindingsman die in heel het land elektrische bedrading aanlegt, teneinde communicatie mogelijk te maken.

En zoals je in een leger rangen en standen hebt en de beste strijders de hoogste rangen behalen, is ook bij deze Koert een opklimmende lijn in zowel zijn maatschappelijke als kerkelijke carrière op te merken: werkte hij eerst onder een baas, thans is hij eigen baas en was hij vroeger leider van de zondagsschool, zo heeft hij de laatste jaren een mars gemaakt door allerlei kerkelijke ambten: t.w. diaken, ouderling en thans is hij al voorzitter van de kerkenraad geworden en met een lege kansel vanwege het vertrek van de dominee zie ik hem ook die hoogte nog wel beklimmen, als ware het een heuvel in Koerdistan...

Deze man nu trekt naar Oost-Europa en u begrijpt, bij het zien van de Karpaten wordt zijn bloed tot karnemelk.

Maar ook Lavooij heeft een strijdbaar verleden dat er niet om liegt. Hij behoort namelijk tot de Hugenoten, die protestanten die hun geloof in verborgen rotskloven in de Cévennen moesten belijden en daar hagepreken hielden op mobiele kansels. Hun grote vijand was de Paap, die in 1685 ertoe besloot hen het land uit te zetten ( opheffing van het edict van Nantes ), waardoor de Lavooijtjes in de Lage landen bij de zee terecht kwamen. Maar komt nu een Lavooij in de Karpaten, dan wil hij onmiddelijk in die bergen niet gaan vechten, maar gaan preken...gelijk zijn voorgeslacht dat gewend was. 

Hoe wonderlijk dus dat deze twee elkaars pad hebben gekruist !

Samen zullen zij de goederen en de voedselpakketten die mede dankzij uw materiële en financiële hulp binnengebracht zijn over de bergen naar de gezinnen brengen die het in deze wintertijd hard nodig hebben.

Nu, aan de vooravond van de grote trip, groeten zij u allerhartelijkst vanuit een winters Vaassen en een niet minder winters Pernis!

   

--
Pax vobiscum,

Ds. Lavooij