Start > Roemenië reis > Roemenië reis 2009

Roemenië reis 2009

Op maandag 12 januari hopen we opnieuw een hulp - en bemoedigingsreis te maken naar een aantal streken in Roemenië waar veel arme gezinnen wonen. Dit jaar zal als mede-chauffeur meegaan Edwin Westendorp (uit de Ozingastraat 33).

Met een door u goedgevulde bus en beurs willen we een aantal gezinnen ondersteunen die in omstandigheden leven die nog 'vooroorlogs' aandoen: veel kinderen, kleinbehuisd, primitieve voorzieningen in keuken en kamers, weinig kleding en karig voedsel. Daarnaast worden deze gezinnen geconfronteerd met ziekten en werkloosheid, waardoor zij onder de armoedegrens leven. Door middel van de kledinginzameling hier, de aankoop van voedselpakketten daar en het in overleg met de contactpersoon overhandigen van een gift helpen we hen de moeilijkste periode van de winter door.

De gebieden die we ditmaal willen bezoeken liggen zowel in het zuiden als in het noorden van Roemenië: de eerste dagen hopen we door te brengen in Calimesti en Brezoi (ten zuiden van de grote stad Sibiu), de laatste dagen in Suceava bij de ons welbekende familie Hanuseac. Dit laatste gebied is deze zomer getroffen door een overstromingsramp en vele gezinnen ondervinden daarvan nog de nasleep. Eind augustus hebben een aantal gemeenten in Pernis daar een gift naar overgemaakt en we willen nu enkele plaatsen en gezinnen bezoeken die toen door ons geholpen zijn en wellicht nog een extra ondersteuning behoeven.Naast de materiële en financiële hulp is ook de pastorale aandacht van belang: je komt zelf kijken, je luistert naar hun verhalen, ziet hun omstandigheden en met elkaar brengen we deze ook voor Gods aangezicht. Als alles verloopt zoals wordt gepland, hopen we woensdag 21 januari weer thuis te zijn.

De bus is ook dit jaar weer ter beschikking gesteld door dhr. L.P. van den Oever, directeur van Atlantis. Daar zijn we blij mee, want zonder deze voorziening kan het niet! Maar onze vraag aan u is zowel geld over te maken als kleding mee te geven! Alle soorten kleding zijn welkom: babykleertjes, kinderkleding, schoeisel en volwassen kledij. Geld kunt u overmaken op het rekeningnr. van de diaconie van de hervormde gemeente: bankrek.nr. 3532.02.584 of postgirorek.nr. 39.29.35. Daarvan worden in Roemenië voedselpakketten samengesteld en giften overhandigd. Voor de diesel hopen we ook wel een sponsor te vinden, voor onderdak wordt gezorgd door Oost-Europa-zending en door ondergetekende en eten en drinken hebben we grotendeels bij ons in de bus. Kortom, alle giften komen ten goede aan de mensen waarvoor we het doen!

In een gezamenlijke zendingsdienst van 25 januari (in de Gereformeerde kerk) zullen we terugblikken op de reis en ook later, begin februari, zal er in Rehoboth een filmisch verslag van de reis worden vertoond.

Verder zullen we proberen via deze website u regelmatig tijdens de reis op de hoogte te houden van het verloop door middel van foto's en verslagen. Tenslotte bent u welkom op zondagavond 11 januari om 20.45 uur in de pastorie waar een bidstond gehouden en om een zegen over de reis gebeden wordt.