Start > Doorgeven van Overlijden

Informatie rondom berichtgeving bij overlijden van gemeenteleden en het
regelen van een kerkelijke uitvaartdienst.
Berichtgeving van overlijden doorgeven aan één van de volgende personen:
Predikant, ds. W. Geerlof (010-416 17 24) of
Wnd scriba, dhr. A. den Ouden (010-438 51 98 / 06-13975063).
Onafhankelijk bij wie de berichtgeving binnen komt worden alle bovenstaande personen ingelicht.
De predikant neemt contact op met de nabestaanden en communiceert met de uitvaartondernemer.
Zij stellen in overleg vast of er een Kerkelijke uitvaart gewenst is.
Voor datum en beschikbaarheid van de kerk moet er via de scriba overleg zijn met de koster.
(Niet alle kosters verzorgen condoleances en/of rouwdiensten)
De eigen predikant zorgt voor pastorale begeleiding en het leiden van een uitvaartdienst.
Daar zijn geen kosten aan verbonden.
Wanneer de eigen predikant wel beschikbaar is maar de nabestaanden kiezen voor een ander
persoon om de uitvaartdienst te leiden zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de
nabestaanden.
Voor uitvaartdiensten van niet kerkelijke ingeschrevenen gelden andere regels, welke op te vragen
zijn bij predikant of scriba. Aan zo’n uitvaartdienst zijn wel kosten verbonden.
Predikant overlegt met de nabestaanden over de inhoud van de liturgie en bepaalt in overleg ook
met hen het aantal kopieën. Predikant geeft deze informatie voor het uitwerken van de liturgie aan
betreffende persoon en geeft het aantal liturgieën door aan de drukker.
De koster neemt met de organist kontakt op en is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alle
gebeurtenissen in de kerk.
Tijdens de eerstvolgende zondagse Eredienst wordt er aandacht besteed aan het overlijden in de
vorm van een “In Memoriam”.
Informatie over eventuele condoleance mogelijkheden en de uitvaart worden gemeld. Er wordt een
lied gezongen ter nagedachtenis.
Ook in het dankgebed wordt er aan het overlijden aandacht geschonken.
Als er wensen zijn wat betreft condoleance-mogelijkheden in de kerk moet de uitvaartondernemer
kontakt opnemen met de koster. Hieraan zijn kosten verbonden.
Omdat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar aandacht wordt geschonken aan de overledenen
van dat jaar zal de predikant verzoeken ook een rouwkaart te sturen aan de scriba. Die verzorgt de
uitnodigingen en moet beschikken over het correspondentie adres.